busser oppstilt på rekke

Det var en gang

en av schaus sine første busser