rutebuss på bussholderplass ventende på pasasjerer

Våre rute-busser

Vi har 16 moderne rutebusser som normalt går i rutetrafikk. Schaus opererer som underleverandør for Nobina som i sin tur har avtale med RUTER. For opplysning om rutetider vise vi til Ruters kundesenter på telefon 177 eller www.ruter.no.